lunedì 30 novembre 2009

Risultato elezioni della CCIU - Camera di Commercio Italiana per l'Ungheria


(magyar változat lent)


Giovedì 26 novembre 2009 si sono svolte le nuove elezioni della CCIU, alla presenza di un Notaio della Repubblica Ungherese, dell'Ambasciatore d'Italia Gian B. Campagnola, del Funzionario della Sezione Economico-commerciale Marco Petacco, e di due rappresentanti di Assocamerestero.


Lo spoglio delle schede, sotto la costante assistenza e controllo del Notaio, ha determinato l'elezione del Consiglio Direttivo come segue:


BOCCALETTI Alessandro  -  Eurotex
CAMMISA Giuseppe  -  ETS
LAMBERTI Piercarlo  - Gestiház (Tecnocasa)
MOROLDO Marco  -  Autamarocchi
NEGRI di Montenegro Sebastiano  -  Studio legale De Capoa
PUSCEDDU Bernardino  -  Comagro Sardo
QUAGLIARELLA Marco  -  Alitalia
RUCHINI Adriano  -  Minerva
SALUSINSZKY András  -  Studio Italia
SAULI Maurizio  -  Asi Sistemi (Ansaldo)
SZIRBIK Eleonora  -  Arcese Trasporti
TRANCHITELLA Fabio  -  Tranchitella
TRIVELLIN Massimiliano  -  Riello Hungary
VÁSÁRHELYI Árpád  -  Fiege
ZAMBELLI Andrea  -  Nestlé HungarySono stati inoltre eletti Sindaci: FELICE Alessandro, CSÁKI Judit, SEBŐK Sándor.


Le nuove elezioni erano state richieste dai soci, nonché caldamente consigliate da Assocamerestero e dall'Ambasciata, a causa delle note vicende.


Per evitare situazioni in cui, dopo il risultato, nei giorni seguenti venivano ricontate le schede e annunciati esiti differenti da quelli risultanti in aula, questa volta sono state prese numerose precauzioni: il controllo da parte del Notaio, la presenza attiva di tutte le autorità indicate, l'utilizzo di un software fornito da Assocamerestero, il conteggio fatto contemporaneamente su due computer, la proiezione su schermo gigante delle operazioni e del risultato.


Ai neoeletti Consiglieri auguriamo buon lavoro.

--------------

MAGYAR


A Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara (MOKK-CCIU) választásainak eredménye


2009. november 26-án csütörtökön tartották a MOKK új választásait, melyen jelen volt egy közjegyző, Gian B. Campagnola olasz nagykövet, Marco Petacco gazdasági- és kereskedelmi attasé, valamint az Assocamerestero (Olasz Külföldi Kamarák Szervezete) két képviselője.


A szavazólapok számlálása a közjegyző állandó közreműködésével és ellenőrzésével zajlott, mely a következő Igazgatósági Tanácsot jelölte meg:


BOCCALETTI Alessandro  -  Eurotex Kft.
CAMMISA Giuseppe  -  ETS Kft.
LAMBERTI Piercarlo  - Gestiház Kft. (Tecnocasa)
MOROLDO Marco  -  Autamarocchi Kft.
NEGRI di Montenegro Sebastiano  -  Salló ügyvédi iroda
PUSCEDDU Bernardino  -  Comagro Sardo Kft.
QUAGLIARELLA Marco  -  Alitalia
RUCHINI Adriano  -  Minerva SpA
SALUSINSZKY András  -  Studio Italia Kft.
SAULI Maurizio  -  ASI Sistemi Kft. (Ansaldo)
SZIRBIK Eleonora  -  Arcese Trasporti SpA
TRANCHITELLA Fabio  -  Tranchitella Kft.
TRIVELLIN Massimiliano  -  Riello Hungary Kft.
VÁSÁRHELYI Árpád  -  Fiege Kft.
ZAMBELLI Andrea  -  Nestlé Hungary Kft.A Felügyelőbizottsági Testület szintén meg lett választva: FELICE Alessandro, CSÁKI Judit, SEBŐK Sándor.


Az új választásokat a tagok kérvényezték, valamint szintén kiemelkedően javasolta az Assocamerestero és az Olasz Nagykövetség, az ismert történések következtében.


Az olyan szituációk elkerülése végett, melyekben az elkövetkező napokban a szavazólapok újra lennének számlálva és az aulában bejelentettektől eltérőt közölnének, ez alkalommal számos óvintézkedés lett meghozva: a közjegyző folyamatos ellenőrzése, a fentiekben megjelölt összes hatóság aktív részvétele, az Assocamerestero által szolgáltatott software használata, számlálás egy időben két számítógépen, a folyamatok és eredmények közlésének nagy monitoron történő kivetítése, nyomon követése.


Az újonnan megválasztott Igazgatósági Tanács tagjainak sikeres munkát kívánunk!

http://cameradicommerciobudapest.blogspot.com